שסתומי אוויר לחקלאות – דורות

עיצוב ותכנון סדרת שסתומי אוויר בקטרים שונים, מיוצרים בהזרקת פלסטיק.

לקוח: דורות בע”מ.